RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  • Maxto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Modlniczce (32-085), ul. Willowa 87 (dalej: Maxto) jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, klientów, kontrahentów, a także innych osób, których dane są przetwarzane w ramach bieżącej działalności
  • W ramach struktur Maxto powołany został do pełnienia funkcji Inspektor Ochrony Danych – Józef Pałka, e-mail: jpalka@maxto.pl, nr telefonu: 506 114 494
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem i prowadzeniem rachunkowości, a także w celu realizacji zawartych umów. Ponadto dane kontaktowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest utrzymywanie relacji biznesowych ze stałymi klientami i kontrahentami, a także w związku ze świadczenie usług serwisowych na rzecz klientów Maxto oraz użytkowników systemów informatycznych stworzonych na ich zamówienie.
  • Przetwarzane przez Maxto dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzeci ani do krajów trzecich, za wyjątkiem sytuacji powierzenia ich przetwarzania na zlecenie Maxto podmiotom trzecim, które odbywa się na podstawie zawartych umów z podmiotami przetwarzającymi.
  • Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i są usuwane niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.
  • Każda osoba, której dane Maxto przetwarza, ma prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
  • Dane osobowe przetwarzane przez Maxto nie podlegają profilowaniu.
  • Dane osobowe przetwarzane przez Maxto podchodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą lub są pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł.

Ta strona używa ciasteczek. Ciasteczka (Cookies) to małe pliki tekstowe przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Pliki cookies zawierają tylko anonimowe informacje do tego, aby zbierać dane dotyczące ruchu na stronie.