• PKP Szczecin

  PKP Szczecin

  Maxto i firmie budowlanej Winnicki powierzono przebudowę oraz remont budynku Dworca Głównego PKP Szczecin wraz z infrastrukturą torowo-peronową. Zaprojektujemy, a następnie wykonamy prace z zakresu instalacji teletechnicznych, teleinformatycznych i elektrycznych.

  W ramach inwestycji wykonamy zewnętrzne i wewnętrzne instalacje elektryczne oraz elektroenergetyczne SN czy NN wraz z przyłączami, stację transformatorową, a także opomiarowanie (w tym zdalny odczyt stanów licznika). Wprowadzimy systemy SAP, LAN, CCTV, SSWiN, jak również kontroli dostępu. Ale to nie wszystko. Wyposażymy budynek w inteligentne systemy zarządzania (BMS), a także system interkomowy i informacji pasażerskiej oraz nowoczesny system zegarowy z centralnym sterowaniem. Co więcej, będziemy odpowiadać za iluminację muru oporowego w sąsiedztwie dworca.

  Budżet inwestycji to 99 milionów złoty

  Wartość projektu
  99 milionów złotych.

 • Prokuratura Generalna w Warszawie

  Prokuratura Generalna w Warszawie

  Dnia 03.11.2015r. została podpisana w Warszawie umowa z Prokuraturą Generalną na rozbudowę przestrzeni dyskowej i mocy obliczeniowej systemu digitalizacji akt w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w ramach realizacji projektu „Wdrożenie systemu digitalizacji akt postępowań przygotowawczych oraz utworzenie lokalnych i centralnego repozytorium akt w postaci cyfrowej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury”.

  Całość projektu została zrealizowana w rekordowym czasie 29 dni od daty podpisania umowy.

  Zakończenie projektu: 10.12.2015r.

  Wartość projektu
  8 000 000, 00 zł netto

 • Radomskie Centrum Onkologii

  Radomskie Centrum Onkologii

  W dniu 18.09.2015 r. zawarto umowę z firmą ROSA-BUD S.A na kompleksowe wykonanie instalacji elektryczny i teletechnicznych w ramach zadania pn.: „Budowa Oddziału Radioterapii Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej w Radomiu przy ul. Uniwersyteckiej 6”

  Zakończenie robót: 31.12.215

  Wartość projektu
  5 050 000,00 zł netto

 • Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedziba w Warszawie – (2014/2015)

  Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedziba w Warszawie – (2014/2015)

  W dniu 01.10.2014 r. zawarto umowę w konsorcjum z firmą WINNICKI SA. Z siedzibą w Sochaczewie z Polskimi Kolejami Państwowymi SA na wykonanie projektu i robót budowlanych w ramach realizacji zadania „Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z infrastrukturą torowo – peronową”, projekt POIiŚ 7.1 – 52, który ubiega się o wsparcie ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1.

  Zakończenie robót: 31.10.2015

  Wartość projektu
  80 990 000,00 zł netto. Wartość prac wykonanych przez firmę MAXTO wynosi: 17 073 170,73 zł netto

 • Urzad Marszałkowki Województwa Kujawsko – Pomorskiego (2014/2015)

  Urzad Marszałkowki Województwa Kujawsko – Pomorskiego (2014/2015)

  Budowa sieci LAN wraz z dostawą urządzeń aktywnych dla 26 instytucji użyteczności publicznej rozmieszczonych w województwie kujawsko pomorskim.

  Wartość projektu
  Ponad 4,0 mln zł

 • Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (2014/2015)

  Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (2014/2015)

  Dostarczenie sprzętu i oprogramowania IT oraz budowa 5 serwerowni wraz z podłączeniem 136 lokalizacji, a także uruchomienie wspólnej szyny danych.

  Wartość projektu
  ponad 48,3 mln zł

 • Prokuratura Generalna (2014)

  Prokuratura Generalna (2014)

  Dostawa infrastruktury serwerowej oraz sieciowej, a także dostosowanie pomieszczeń serwerowni na potrzeby projektu digitalizacji zasobów Prokuratury Generalnej w 57 lokalizacjach Prokuratur Apelacyjnych i Okręgowych w Polsce.

  Wartość projektu
  ponad 18,9 mln zł

 • Urząd Miasta Białegostoku (2013/2014)

  Urząd Miasta Białegostoku (2013/2014)

  Zapewnienie dostępu do Internetu 700 gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym oraz 100 placówkom podległym Miastu Białystok w ramach działań koordynacyjnych.

   

  Wartość projektu
  ponad 5,7 mln zł

 • Ministerstwo Sprawiedliwości (2013/2014)

  Ministerstwo Sprawiedliwości (2013/2014)

  Wdrożenie systemu „Workflow”, który usprawnia funkcjonowanie sądownictwa powszechnego – modernizuje sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

   

  Wartość projektu
  ponad 1,2 mln zł

 • Fabryka broni Łucznik (2013/2014)

  Fabryka broni Łucznik (2013/2014)

  Instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemów teletechnicznych wraz z prześwietlarką RTG oraz detektorami metalu.

  Wartość projektu
  ponad 2,4 mln zł

 • Komenda Miejska Policji w Płocku (2012/2014)

  Komenda Miejska Policji w Płocku (2012/2014)

  Instalacja, konfiguracja oraz uruchomienie systemów teletechnicznych i elektrycznych wraz z telefonią VOIP, a także urządzeniami aktywnymi.

  Wartość projektu
  ponad 10,6 mln zł

 • Powiat Przysuski (2012/2014)

  Powiat Przysuski (2012/2014)

  Zaprojektowanie i budowa infrastruktury sieci bezprzewodowej oraz dostawa zestawów komputerowych. Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu zapobiegającego wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

  Wartość projektu
  ponad 7,7 mln zł

Ta strona używa ciasteczek. Ciasteczka (Cookies) to małe pliki tekstowe przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Pliki cookies zawierają tylko anonimowe informacje do tego, aby zbierać dane dotyczące ruchu na stronie.