SMARTDOC

SmartDoc (Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją) to system wspierający obsługę dokumentów, spraw i procesów zachodzących wewnątrz instytucji w formie elektronicznej. Pozwala na przechowywanie, przetwarzanie i szybkie wyszukiwanie dokumentów oraz spraw.

Zalety aplikacji

 • Definiowanie uprawnień pracowników ze względu na zakres wykonywanych obowiązków
 • Projektowanie ścieżek obsługi dokumentów przy pomocy graficznego edytora procesów zarządzania dokumentami
 • Definiowanie własnych rejestrów i raportów
 • Rejestrowanie dokumentów z e-mail za pomocą wbudowanego klienta poczty internetowej
 • Proste i szybkie wyszukiwanie dokumentów, w tym z wykorzystaniem czytnika kodów kreskowych
 • Wysyłka dokumentów między Systemami EZD
 • Dynamiczne definiowanie struktury- pełne dostosowanie do specyfiki jednostki
 • Łatwe zarządzanie parametrami konfiguracyjnymi całej aplikacji
 • Drukowanie oraz obsługa kodów kreskowych
 • Integracja z ePUAP i innymi platformami do obsługi kontrahentów
 • Różnicowanie poziomu dostępu do dokumentów
 • Podział dokumentów ze względu na stopień powiązania ze sprawą.
 • Podpisywanie dokumentów przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego
Zobacz
pozostałe produkty

SMARTARCH

SmartArch (Archiwum Zakładowe) jest aplikacją umożliwiającą wykonywanie kompletu operacji archiwalnych na dokumentach przekazanych zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Ułatwia kontrolę obiegu dokumentów, a dzięki zastosowaniu wyszukiwarek o bogatej liczbie kryteriów, zapewnia do nich szybki dostęp.

Zalety aplikacji

 • Prowadzenie pełnej ewidencji akt archiwalnych
 • Zarządzanie aktami przekazanymi do archiwum
 • Przygotowanie akt archiwalnych do ekspertyzy, brakowania
 • Tworzenie i przekazywanie elektronicznych paczek archiwalnych do Archiwum Państwowego
 • Tworzenie wydruków spisów zdawczo-odbiorczych oraz protokołów
 • Tworzenie raportów dostosowanych do potrzeb użytkowników
 • Rezerwacje wypożyczenia teczek, sporządzanie kart udostępnień i zastawników
 • Generowanie pełnej struktury archiwum zgodnej z potrzebami Klienta
 • Tworzenie rozbudowanych słowników umożliwiających konfigurację archiwum
 • Aktualizacja aplikacji po stronie serwera
 • Tworzenie własnej bazy użytkowników lub integracja z Active Directory
 • Integracja z Systemem SmartDoc
 • Sporządzanie i rejestrowanie SZO z komórek organizacyjnych

Ta strona używa ciasteczek. Ciasteczka (Cookies) to małe pliki tekstowe przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Pliki cookies zawierają tylko anonimowe informacje do tego, aby zbierać dane dotyczące ruchu na stronie.