2016

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach podziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty cenowej na realizacje prac merytorycznych projektu pod tytułem – Usługi badawcze i eksperymentalno – rozwojowe

Zobacz
pozostałe projekty

2015

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach poddziałania 2.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację projektu pod tytułem:

„Rozbudowa systemu SmartDoc o platformę internetową do obsługi interesantów – Cyfrowy Urząd”

2014

Przedmiotem projektu jest dokonanie inwestycji, która umożliwi rozwój współpracy pomiędzy Wnioskodawcą a jego parterami biznesowymi. Wdrażany system B2B ma na celu automatyzację procesów biznesowych oraz koordynację działań między wszystkimi przedsiębiorcami.

Projekt zakłada przygotowanie do implementacji, zakup i wdrożenie systemu B2B (w tym modułów funkcjonalnych) w firmie Wnioskodawcy. Przedsięwzięcie realizowane jest zgodnie z założonymi etapami. W ramach projektu Wnioskodawca dokonuje zakupu niezbędnej infrastruktury sprzętowej.

 • Nr projektu: WNP-POIG.08.02.00-12-139/13-02
 • Całkowity koszt realizacji projektu: 2 mln 829 tys. 500 zł
 • W tym wydatki kwalifikowane: 2 mln 829 tys. 500 zł
 • Kwota współfinansowania Projekty ze środków publicznych: 1 mln 690 tys. 700 zł
 • Planowany okres realizacji projektu: 20.05.2014- 31.12.2015

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

2013PROGRAM INNOWACYJNA GOSPODARKA PO IG DZIAŁANIE 8.2 DOTACJE
NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Tytuł projektu: Informatyzacja procesów biznesowych drogą do podniesienia efektywności współpracy firmy Maxto z firmami partnerskimi.
Oś priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki.
Działanie: 8.2 Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B
 • Nr projektu: WND-POIG.08.02.00-12-143/12
 • Całkowity koszt realizacji projektu: 969,1 tys. zł
 • W tym wydatki kwalifikowane: 969,1 tys. zł
 • Kwota współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 569 tys. 435 zł
 • Poziom współfinansowania Projektu ze środków publicznych: 60%
 • Planowany okres realizacji Projektu: 01.10.2012 – 30.09.2013

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

Ta strona używa ciasteczek. Ciasteczka (Cookies) to małe pliki tekstowe przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Pliki cookies zawierają tylko anonimowe informacje do tego, aby zbierać dane dotyczące ruchu na stronie.