Informacje dla Akcjonariuszy

 • Informacje
 • W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Komplementariusz spółki MAXTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo- akcyjna z siedzibą w Modlniczce (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.

 • PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
 • 28.09.2020

  Komplementariusz spółki MAXTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Modlniczce (dalej jako: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

  Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

 • DRUGIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
 • 16.10.2020

  Komplementariusz spółki MAXTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Modlniczce (dalej jako: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.
  Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
  Niniejsze wezwanie stanowi drugie spośród pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych ww. przepisami prawa.

 • TRZECIE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
 • 12.11.2020r.

  Komplementariusz spółki MAXTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Modlniczce (dalej jako: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw

  (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.
  Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.
  Niniejsze wezwanie stanowi trzecie spośród pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych ww. przepisami prawa.

 • CZWARTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
 • 30.11.2020

  Komplementariusz spółki MAXTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Modlniczce (dalej jako: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

  Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

  Niniejsze wezwanie stanowi czwarte spośród pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych ww. przepisami prawa.

 • PIĄTE WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE
 • DATA 15.12.2020r.

  Komplementariusz spółki MAXTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Modlniczce (dalej jako: „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

  Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

  Niniejsze wezwanie stanowi piąte spośród pięciu obligatoryjnych wezwań przewidzianych ww. przepisami prawa.

Ta strona używa ciasteczek. Ciasteczka (Cookies) to małe pliki tekstowe przechowywane przez Twoją przeglądarkę. Pliki cookies zawierają tylko anonimowe informacje do tego, aby zbierać dane dotyczące ruchu na stronie.